Lyrics: 意难平 | Yi Nan Ping | Unfulfilled

《陈情令》江厌离人物歌曲 | The Untamed Jiang Yanli Character Song

Vocals: 银临 (Yin Lin)
Lyrics: 澄一 (Cheng Yi),何思薇 (He Siwei)
Composition: 林海 (Lin Hai) 
Arrangement: 林海 (Lin Hai),Seven

English Translation: radishtears

Chinese

穿越 往昔 莲坞边
碧潭 旧影 犹少年
时光迁 梦浅 潋滟错觉
愿执一笔 寄予云梦故人念

意难平 笑问苍天
回首却 不觉已过经年
无别无离 无忧无怨
可还闻得 一声阿羡

梦醒 秋晚 不知觉
萤火 明灭 月翩跹
曾并肩 笑谈 人世万千
佳景易变 昔日故人今难见

意难平 斑驳从前
如何归 紫衫加身时年
不恨不悔 不生不灭
泪眼化作 一句理解

意难平 笑问苍天
回首却 不觉已过经年
无别无离 无忧无怨
可还闻得 一声阿羡
云梦水天

Pinyin

chuān yuè wǎng xī lián wù biān
bì tán jiù yǐng yóu shào nián
shí guāng qiān mèng qiǎn liàn yàn cuò jué
yuàn zhí yī bǐ jì yǔ yún mèng gù rén niàn

yì nán píng xiào wèn cāng tiān
huí shǒu què bù jué yǐ guò jīng nián
wú bié wú lí wú yōu wú yuàn
kě hái wén dé yī shēng ā xiàn

mèng xǐng qiū wǎn bù zhī jué
yíng huǒ míng miè yuè piān xiān
céng bìng jiān xiào tán rén shì wàn qiān
jiā jǐng yì biàn xī rì gù rén jīn nàn jiàn

yì nán píng bān bó cóng qián
rú hé guī zǐ shān jiā shēn shí nián
bù hèn bu huǐ bù shēng bù miè
lèi yǎn huà zuò yījù lǐ jiě

yì nán píng xiào wèn cāng tiān
huí shǒu què bù jué yǐ guò jīng nián
wú bié wú lí wú yōu wú yuàn
kě hái wén dé yī shēng ā xiàn
yún mèng shuǐ tiān

English

Travelling back to bygone days spent by the lotus pier
The jade waters reflect a youthful silhouette
Time shifts, dreams fade, ripples blur the illusion
Brush in hand, wishing for this letter to reach Yunmeng’s old friends

With a smile, asking the Heavens to answer these relentless feelings
But years have passed in the blink of an eye
With no partings, no worries, no resentments
Can you still hear someone calling out “A-Xian”?

Imperceptible, the dream awakens to an autumn evening
Fireflies flicker below the dancing moon
Once, we chattered away happily, side by side
But such beautiful sights change so quickly; old friends are now worlds apart

Unfulfilled feelings, mottling the past
How can we return to those days with purple draped across our shoulders
With no hate, no regrets, no life and death?
Tears turn to words of understanding

With a smile, asking the Heavens to answer these relentless feelings
But years have passed in the blink of an eye
With no partings, no worries, no resentments
Can you still hear someone calling out “A-Xian”
Across Yunmeng’s water-filled skies?

5 thoughts on “Lyrics: 意难平 | Yi Nan Ping | Unfulfilled

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s