Lyrics: 时空齿轮| Shi Kong Chi Lun | Wheels of Time

Global Examination Audio Drama Season 3 Theme Song

《全球高考》广播剧·第三季·主题曲

Vocals: Bai Ling (白翎), Da C (大C)
Lyrics: Ming Huang (冥凰)
Composition/Arrangement: He Lunzhe (何论哲-Xu1 Studio) 
Mixing: HJLL-Xu1 Studio
English Translation: radishtears

Official Source: https://www.missevan.com/sound/6974323

Lyrics: 怜城辞 | Lian Cheng Ci

《天官赐福》动画第二季主题曲 | TGCF Donghua Season 2 Main Theme Song 

Ballad for a City of Regrets

Vocals: 鹿晗 (Lu Han)
Lyrics: 郑志焕 (Zheng Zhihuan)
Composition: Choi Jinwoo
Arrangement/Producing: 袁文睿 (Yuan Wenrui)
Mixing: 周天澈 (Zhou Tianche)

Lyrics: Gin·A

Global Examination (QQGK) Audio Drama — Season 2 Main Theme 

Vocals: Mario & 小坠 (Xiao Zhui) 
Lyrics: 小驴 (Little Donkey / Xiao Lv) 
Composition: 徐一 (Xu Yi) & 洪施锐 (Hong Shirui) 
Mixing/Mastering: 顾宇霄 (Gu Yuxiao) 
Arrangement/Guitar/Harmonies: 乐馨音乐-洪施锐 (Yue Xin Music-Hong Shirui) 
Music production: 乐馨音乐 (Yue Xin Music) 

English Translation: radishtears 

Link: www.missevan.com/sound/3761411

Lyrics: 只身走马 | Zhi Shen Zou Ma | Riding Alone

  • From the Living to Suffer (活受罪 | Huo Shou Zui) Audio Drama, based on the novel by Tangstory 鱼香肉丝

Original Song: 离人泪 (Li Ren Lei) by 張繼聰 (Louis Cheung / Zhang Jicong) 
Planning: 红树歅 [水岸聆音] (Hong Shu Yin [Shui An Ling Yin])  
Lyrics: 桑酒酒 (Sang Jiujiu) 
Vocals: 小千 (Smile_XiaoQian) 

English Translation (requested): radishtears 

Link: https://www.missevan.com/sound/1112579

Lyrics: 一吻无恙 | Yi Wen Wu Yang | A Kiss to Keep You Safe

Official Cover Image, Artist: @顾若仙-森夏子 (@guruoxian-senxiazi)

《铜钱龛世》 广播剧 | TQKS (Copper Coins) Audio Drama
第一季主题曲 | Season 1 Theme Song

Composition: 占伟帆 (Zhan Weifan)
Lyrics: 冥凰 (Ming Huang) 
Vocals: Braska, W.K. 
Mixing: 赵刚 (Zhao Gang)

English Translation: radishtears

Link: https://www.missevan.com/sound/1507231
Lu Zhixing/Zhao Yi (aka the lead voice actors) version: https://www.missevan.com/sound/player?id=1704316