Lyrics: 不忘|Bu Wang|Won’t Forget

《陈情令》蓝忘机人物歌曲 | The Untamed, Lan Wangji Character Song

Vocals: 王一博 (Wang Yibo)
Composition: 宋秉洋 (Song Bingyang)
Lyrics: 杨夏 (Yang Xia), 宋秉洋 (Song Bingyang)
English Translation: radishtears

Chinese

云深夜微凉
皎月清风拂心绕
一人对雪望
望尽前尘事过往

姑苏天子笑
埋雪独藏风华貌
静室琴声遥
弹一曲问灵空回响

你还在问吗
问尽古来世人的痴狂
谁又在远方
再问世间故人
黑白毁誉几多量

还能忘记吗
云深共许一诺人茫茫
君又在何方
相望不忘

泽世韵含光
逢乱必出声名扬
他却不肯忘
踏尽前尘事过往

避尘铮鸣响
难避恩怨是非狂
静室琴声遥
弹一曲问灵空回响

你还在问吗
问尽古来世人的痴狂
谁又在远方
再问世间故人
黑白毁誉几多量

还能忘记吗
云深共许一诺人茫茫
君又在何方
相望不忘

你还在问吗
不问古今世人的痴狂
谁又在远方
难解世间故人
黑白毁誉几多量

还能忘记吗
看客散去唯你我不忘
与君在身旁
别来无恙

Pinyin

yún shēn yè wēi liáng
jiǎo yuè qīng fēng fú xīn rào
yī rén duì xuě wàng
wàng jǐn qián chén shì guò wǎng

gū sū tiān zǐ xiào
mái xuě dú zàng fēng huá mào
jìng shì qín shēng yáo
tán yì qū wèn líng kōng huí xiǎng

nǐ hái zài wèn ma
wèn jǐn gǔ lái shì rén de chī kuáng
shéi yòu zài yuǎn fāng
zài wèn shì jiān gù rén
hēi bái huǐyù jǐ duō liàng

hái néng wàng jì ma
yún shēn gòng xǔ yī nuò rén máng máng
jūn yòu zài hé fāng
xiāng wàng bù wàng

zé shì yùn hán guāng
féng luàn bì chū shēng míng yáng
tā què bù kěn wàng
tà jǐn qián chén shì guò wǎng

bì chén zhēng míng xiǎng
nán bì ēn yuàn shì fēi kuáng
jìng shì qín shēng yáo
tán yì qū wèn líng kōng huí xiǎng

nǐ hái zài wèn ma
wèn jǐn gǔ lái shì rén de chī kuáng
shéi yòu zài yuǎn fāng
zài wèn shì jiān gù rén
hēi bái huǐyù jǐ duō liàng

hái néng wàng jì ma
yún shēn gòng xǔ
yī nuò rén máng máng
jūn yòu zài hé fāng
xiāng wàng bù wàng

nǐ hái zài wèn ma
bù wèn gǔjīn shì rén de chī kuáng
shéi yòu zài yuǎn fāng
nán jiě shì jiān gù rén
hēi bái huǐyù jǐ duō liàng

hái néng wàng jì ma
kàn kè sàn qù wéi nǐ wǒ bù wàng
yǔ jūn zài shēn páng
bié lái wú yàng

English

Cool nights in Yun Shen
Under the bright moon, a breeze caresses the heart
Someone watches the snow
Gazing into days long gone

Gusu’s Emperor’s Smile
Alone, bury it beneath the elegant snow
A qin sounds in the Jingshi
The melody of Inquiry echoes through the air

Are you still asking?
Asking after all the relentless fools that came before
And who is there in the distance?
Asking again the departed people
Black and white, praise and blame, what is it all worth?  

Can you still forget?
In Yun Shen, amidst the crowd, we made a promise together
And where are you now?
That exchanged gaze, unforgotten

Inheriting all the brilliance of the world
Delivering justice, name sounding far and wide
Yet he refuses to forget
Retracing the steps of bygone days

Bichen’s blade rings aloud*
Yet hard to escape the madness and discord of old scores
A qin sounds in the Jingshi
The melody of Inquiry echoes through the air

Are you still asking?
Asking after all the relentless fools that came before
And who is there in the distance?
Asking again the departed people
Black and white, praise or blame, what is it all worth?  

Can you still forget?
In Yun Shen, amidst the crowd, we made a promise together
And where are you now?
That exchanged gaze, unforgotten

Are you still asking?
Asking after all the relentless fools that came before
And who is there in the distance?
The departed people, incomprehensible
Black and white, praise or blame, what is it all worth?  

Can you still forget?
The world passes by but I remember only you
You are by my side
Unchanged since we last parted

Translation Notes

*Bichen’s characters 避尘 mean something like “avoiding/escaping worldly matters” … So the lines “bi chen zheng ming xiang / nan bi en yuan shi fei kuang” actually has the double meaning of “trying to avoid the dust of the mundane world, yet still hard to avoid the madness and discord”

Advertisement

8 thoughts on “Lyrics: 不忘|Bu Wang|Won’t Forget

  1. Wow, what a lovely translation! I have been trying to figure out what it meant on my own, but captured none of the emotion that yours does! Helps me appreciate a wonderful song even more.

    Liked by 1 person

  2. thank you for this! i just finished the series and these songs really mean a lot to me, thank you for the wonderful translation

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s